Osebje

prim. Bernhardt Herbert, dr. med.

 

Prim.Bernhardt Herbert dr.med. rojen 30.3.1945. Medicino doštudiral na Ljubljanski medicinski fakulteti leta 1970. Specialistični izpit iz interne medicine opravil leta 1975. Leto dni kasneje opravil postdiplomski študij kardiologije v UKC in med. fakulteti Ljubljana.Še isto leto se je udeležil postdiplomskega izpoplnjevanja v Waršavi: Physiological Basis of Cardiological Practice, v organizaciji Evropskega kardiološkega društva. 1978. leta je prejel diplomo po uspešnem zaključku Podiplomskega tečaja iz ehokardiografije na Zagrebškem sveučilištu. Leta 1979 se je udeležil: Smith Kline Instruments Seminar on the technique and applications of Echocardiography v Londonu. V letih 1989 in 1990. je opravil posebno specializacijo iz kardiologije na Zagrebškem sveučilištu. V Ameriki se je izobraževal predvsem iz ehokardiografije v letih 1992.: Univerity BF Alabama at Birmingham, 1997: The Cleveland Clinic Foundation, 2004: American Society of Echocardiographygraphy