Pritožbene poti

V naši ambulanti lahko zavarovanci v primeru suma na kršitev pacientovih pravic podajo zahtevo za prvo obravnavo kršitve ustno ali pisno pri mag. Jože Seljak dr. med. Gastroenterološka ambulanta, Erjavčeva 29, 5000 Nova Gorica.