Storitve

V kardiološki ambulanti opravimo celotno kardiološko obdelavo bolnika skladno z Evropskimi standardi za 2. stopenjski specialistični nivo. Specialist kardiolog ima od leta 2005 Evropsko akreditacijo za ehokardiografijo. Izvidi so veljavni v vseh državah Evropske unije.

  • Opravljamo večino modalitet ehokardiografije (TTE:1D, 2D, PW, CW Doppler, barvni Doppler, tkivni Doppler, speckle tracking, kompletno tridimenzionalno eho preiskavo-RT3DE. TEE: 2D, PW, CW Doppler, barvni Doppler, tkivni Doppler, kompletno tridimenzionalno eho preiskavo-RT3DE. STRESNO EHO).
  • Običajni obremenitveni test,
  • Holter – 24 urno snemanje srčnega ritma,
  • ABPM – 24 urno merjeneje in beleženje krvnega tlaka,
  • Dupleks sonografijo: vratnih arterij, perifernih arterij na nogah, ven na nogah,
  • Segmentne sistolne tlake,
  • PBI,
  • Biokemične preiskave: celoten lipidogram (Hol, LDL, HDL, trigliceridi), KS, Urea, kreatinin, PTČ, INR…

Za obsežnejše laboratorijske preiskave smo povezani z biokemičnim laboratorijem ZD Nova Gorica in laboratorijem Bolnišnice Dr.Franca Derganca. Za CT, radioizotopne preiskave in MR pošiljamo bolnike na Rtg odd Bolnišnice Dr. Franca Derganca. Na kardiološki oddelek pa pošiljamo bolnike za koronarografijo in PTCA. V UKC Ljubljana ali pa UKC Maribor pošiljamo bolnike za invazivno diagnostiko in kirurško terapijo srčnih obolenj, predvsem zaklopk.